Tất cả tin tức

11/03/2021 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Binh - 0 bình luận

THIẾU HỤT MG2+ TRONG AO NUÔI TÔM THẺ ĐỘ MẶN THẤP

Sự thiếu hụt Mg2+ trong nước có độ mặn thấp đã làm giảm sự tăng trưởng của tôm thẻ. Hiện nay tôm thẻ chân trắng có xu hướng nuôi ở các...

Xem thêm