Tin tức

11/03/2021 - Đăng bởi: Sales 1 - 0 bình luận

Ứng dụng trên đa loài của Inulin trong thủy sản

Inulin được ứng dụng trên nhiều đối tượng nuôi trồng thủy sản với nhiều tác dụng khác nhau. Những năm gần đây, dịch bệnh bùng phát được xác định là hạn...

Xem thêm

11/03/2021 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Binh - 0 bình luận

Nắm vững biến số để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS

Nắm vững bản chất và mối quan hệ giữa các yếu tố nhạy cảm để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS một cách hiệu quả. Theo xu hướng...

Xem thêm

11/03/2021 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Binh - 0 bình luận

THIẾU HỤT MG2+ TRONG AO NUÔI TÔM THẺ ĐỘ MẶN THẤP

Sự thiếu hụt Mg2+ trong nước có độ mặn thấp đã làm giảm sự tăng trưởng của tôm thẻ. Hiện nay tôm thẻ chân trắng có xu hướng nuôi ở các...

Xem thêm

11/03/2021 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Binh - 0 bình luận

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ NHÓM VI KHUẨN VIBRIO

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ NHÓM VI KHUẨN VIBRIO Người nuôi tôm thường nghĩ nhóm vi khuẩn Vibrio là nguyên nhân gây bệnh trên tôm, điều đó đúng - nhưng không...

Xem thêm